Wat zijn de eisen om je als beëdigd vertaler in te kunnen schrijven in het Rbtv?

Om je als beëdigd vertaler in te kunnen schrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers moet je aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld je taalvaardigheid kunnen aantonen in zowel de brontaal als de uiteindelijke doeltaal. Dit kun je aantonen als je een vertaalopleiding gevolgd hebt op ten minste bachelorniveau of een Rbtv-vertaaltoets hebt gehaald op C1-niveau. Daarnaast kun je je ook inschrijven als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt een Verklaring Omtrent het Gedrag die niet ouder is dan drie maanden.
  • Je beheerst de bron- en doeltaal op ten minste C1-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen.
    Aantoonbaar door middel van een diploma op minimaal bachelorniveau of een certificaat van een taaltoets, die moet voldoen aan het kader voor taaltoetsen (C1-niveau).
  • Je hebt kennis van de cultuur van het land/gebied van zowel de bron- als de doeltaal.
  • Je hebt tenminste 420 uur scholing gevolgd om vertaalvaardigheden en attitude te ontwikkelen op de onderdelen tekstbegrip, tekst en cultuur en de technische aspecten van vertalen. Hier zal je een diploma of certificaat van moeten kunnen tonen.
  • Je beschikt over minimaal vijf jaar werkervaring als beroepsvertaler.

De kennis van de cultuur van het land/gebied van de bron- en doeltaal kan niet objectief gemeten worden. Wel is het een vereiste dat de vertaler op de hoogte blijft van de ontwikkelingen van de cultuur, het taalgebied of het land.

Wanneer er door het Rbtv getwijfeld wordt over het beheersen van deze aspecten bij een verzoek tot inschrijving, zal het verzoek geweigerd worden. Wanneer het verzoek tot inschrijven wel wordt goedgekeurd, zal de vertaler officieel ingeschreven worden in het Rbtv. Het enige wat nu nog gedaan moet worden, is dat de beëdigd vertaler een eed moet afleggen omtrent onpartijdigheid en geheimhoudingsplicht van vertrouwelijke informatie. Deze eed legt de vertaler af in de rechtbank. Hierna ontvangt hij of zij een officiële akte.

Beëdigd vertaler | Beëdigd Vertaalbureau

Wat zijn de eisen om een beëdigd vertaler te blijven?

De bevoegdheid voor een beëdigd vertaler om gewaarmerkte vertalingen te maken is vijf jaar geldig. Om de taken van een beëdigd vertaler te mogen blijven uitvoeren na vijf jaar, zal hij of zij een verlenging aan moeten vragen. In de verlenging zal de beëdigd vertaler aan moeten kunnen tonen dat hij of zij in de afgelopen vijf jaar 80 PE-punten (Permanente Educatie) heeft behaald en minstens tien opdrachten heeft uitgevoerd per taalcombinatie. Indien de vertaler een specialisatie heeft in bijvoorbeeld strafzaken, komen hier nog vier extra PE-specialisatiepunten bij en moet deze persoon minstens 5.000 woorden hebben vertaald.