Beëdigd Vertaler 7 | Beëdigd Vertaalbureau

Correcte naamspelling

Om de juiste spelling van een naam te kunnen vertalen, is het belangrijk dat deze goed leesbaar is. Het is ook belangrijk om te controleren of de naam correct gespeld is in het originele document. Als er bijvoorbeeld een typefout is gemaakt, kan dit leiden tot verwarring en problemen bij het gebruik van de vertaling. De beëdigde vertaling moet namelijk een getrouwe weergave van de bron zijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de beëdigd vertaler om te zorgen voor een juiste vertaling van de naam, indien de grammaticaregels van een taal een vertaling vereisen, zoals bijvoorbeeld van het Nederlandse alfabet naar het Russische (Cyrillische) alfabet. De naam dient dan correct gespeld te zijn en overeen te komen met eventuele eerdere vertalingen (zoals op een paspoort).

Dit vereist zorgvuldige aandacht voor detail en nauwkeurigheid bij het vertaalproces. Indien een vertaling al bekend is, is het dus van belang deze mee te geven aan de beëdigd vertaler. Door ervoor te zorgen dat de naam overeenkomt, kunnen we ervoor zorgen dat de vertaling nauwkeurig en betrouwbaar is, en kunnen we voorkomen dat er juridische complicaties ontstaan.

Beëdigde vertaling | Beëdigd Vertaalbureau

Namen vertalen van en naar het Cyrillisch

Het Cyrillische schrift wordt gebruikt in onder andere het Russisch, Oekraïens, Servisch en Bulgaars. Het Cyrillische schrift en het Nederlandse schrift verschillen veel van elkaar. Zo gebruikt bijvoorbeeld het Russische schrift een ander alfabet dan het Nederlandse schrift. Het Russische alfabet heeft 33 letters, terwijl het Nederlandse alfabet er 26 heeft. Dit betekent dat er andere lettertekens worden gebruikt om klanken en woorden te vormen, waardoor de spelling van namen anders kan zijn. Zo wordt bijvoorbeeld de Nederlandse naam "Johan" in het Russisch als "Йохан" geschreven.

Daarnaast zijn er verschillende klanken en uitspraakregels tussen het Russisch en het Nederlands. Zo heeft het Russisch bijvoorbeeld klanken die niet in het Nederlands voorkomen, zoals de "ы" en "ъ", terwijl het Nederlands weer klanken heeft die niet in het Russisch voorkomen, zoals de "ij". Dit kan er ook voor zorgen dat namen anders gespeld worden in de vertaling.

Ook kan het voorkomen dat bepaalde klanken meerdere betekenissen kunnen hebben. Er is dus niet altijd maar één naam (grammaticaal gezien) goed.

In zulke gevallen is het dus belangrijk om gelijk aan te geven wat de juiste vertaling is, als er al eerder officiële documenten zijn vertaald, ook als dit de documenten zijn van bijvoorbeeld de vader of moeder. Anders loop je het risico dat dezelfde persoon in verschillende documenten niet aan elkaar gekoppeld kan worden.

Vertaling Chinees | Beëdigd Vertaalbureau

Namen vertalen van en naar het Chinees

Er zijn ook aanzienlijke verschillen tussen het Nederlands en Chinees in de spelling van namen. Het Chinees gebruikt bijvoorbeeld karakters in plaats van letters, wat betekent dat namen in het Chinees er heel anders uitzien dan in het Nederlands. Bovendien is de volgorde van namen in het Chinees anders dan in het Nederlands, waarbij de achternaam altijd eerst komt gevolgd door de voornaam.

Daarnaast zijn er ook verschillende klanken en uitspraakregels tussen het Chinees en het Nederlands, wat kan leiden tot verschillende spellingen van namen in de vertaling. Zo kan de Nederlandse naam "Pieter" in het Chinees als "皮特" worden geschreven, maar zou je dit in het Chinees ook kunnen lezen als ‘’Peter’’.

Daarom is het van belang om dit extra te controleren, zodat we voorkomen dat er verschillen optreden tussen de beëdigde vertaling en het paspoort of een geboorteakte. En het is ook belangrijk om te controleren of de achternaam overeenkomt met een eventuele eerdere vertaling van de vader en/of moeder.

Beëdigd vertaler | Beëdigd Vertaalbureau

Namen vertalen van en naar het Arabisch

Een ander schrift dat afwijkt van het Nederlandse schrift is het Arabische schrift. Het Arabische schrift gebruikt een heel ander alfabet dan het Nederlandse schrift en heeft 28 letters in plaats van 26. Dit betekent dat er andere lettertekens worden gebruikt om klanken en woorden te vormen, waardoor de spelling van namen anders kan zijn. Om een voorbeeld te noemen, de Nederlandse naam "Johannes" zou in het Arabisch als "يوحنّا" worden geschreven, maar ook ‘’John’’ zou je op deze manier kunnen vertalen.

De volgorde van namen in het Arabisch is ook anders dan in het Nederlands. In het Arabisch wordt de achternaam of familienaam vaak eerst genoemd, gevolgd door de voornaam. Dit is anders dan in het Nederlands, waar de voornaam meestal eerst komt gevolgd door de achternaam.

Daarnaast kent het Arabisch bepaalde letters en klanken die niet in het Nederlands voorkomen, zoals de "ع" en "ح". Deze klanken kunnen in het Nederlands moeilijk te spellen zijn en er zijn dan dus ook meerdere mogelijkheden om deze te vertalen. Ook kan de spelling van Arabische namen worden beïnvloed door het feit dat het Arabisch een taal is die zeer rijk is aan synoniemen en varianten, vooral als het gaat om namen. Een en dezelfde naam kan in verschillende regio's en landen op verschillende manieren worden geschreven.

Het is dus belangrijk om extra goed op te letten bij het vertalen van Arabische namen naar het Nederlands, maar ook andersom. Ook als bijvoorbeeld een paspoort van de vader en/of moeder al vertaald is, is het belangrijk te controleren of de achternaam overeenkomt.

Documenten | Beëdigd Vertaalbureau

Handgeschreven documenten vertalen

In sommige gevallen ontvangen we een brondocument, zoals een geboorteakte of huwelijksakte, dat met de hand is ingevuld. In zulke gevallen kan er verwarring ontstaan over de juiste spelwijze van een naam. Handgeschreven bronnen kunnen bijzonder lastig zijn om nauwkeurig te lezen en te interpreteren, vooral als het handschrift onduidelijk, slordig of moeilijk te ontcijferen is. Dit geldt met name voor namen, omdat mensen vaak unieke of ongebruikelijke namen hebben die moeilijker te herkennen of te begrijpen zijn als ze met de hand zijn geschreven.

Daarom is het belangrijk extra zorg te besteden aan handgeschreven bronnen en ervoor te zorgen dat de naam in de vertaling correct wordt gespeld. Dit vereist zorgvuldige aandacht voor details, en kan inhouden dat we bij je terugkomen met de vraag om de spelling dubbel te controleren. Dan weten we zeker dat de naam correct gespeld is.

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen als mijn document in een ander schrift is geschreven dan mijn beëdigde vertaling? plus

Voor beëdigde vertalingen is het van cruciaal belang om de correcte naamspelling te gebruiken, namelijk de spelling die overeenkomt met de naam in het paspoort.

Als je een beëdigde vertaling nodig hebt van een document uit of naar een ander schrift (bijvoorbeeld Chinees of Cyrillisch) dat persoonsnamen bevat, geef dan ook in het opmerkingenveld bij je bestelling de juiste spelling aan zoals geschreven in het paspoort. Zo kunnen we voorkomen dat er misverstanden ontstaan.

Wat is een beëdigde vertaling? plus

Een beëdigde vertaling, ook wel een gewaarmerkte of gezworen vertaling genoemd, is een vertaling gemaakt door een beëdigd vertaler. Deze vertaler staat ingeschreven bij het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en is beëdigd door een rechtbank. Vertalingen van beëdigde vertalers zijn rechtsgeldig. Je schakelt dus een beëdigd vertaler in wanneer je op zoek bent naar een erkende vertaling van officiële documenten. Denk hierbij aan bewijsstukken voor een rechtbank, huwelijksaktes, statuten of geboorteaktes.

Kan ik mijn beëdigde vertaling ook door jullie laten legaliseren? plus

Door documenten te legaliseren worden deze geschikt gemaakt voor gebruik in het buitenland. Beëdigde vertalingen die in Nederland gebruikt gaan worden, hoeven in principe nooit gelegaliseerd te worden. In zo'n geval is een beëdiging voldoende.

Je kunt simpelweg zelf een apostille aanvragen bij een rechtbank in jouw buurt of het document via het Consulair Dienstencentrum (CDC) legaliseren. Uiteraard kunnen we je hier ook bij helpen. Voor het verzorgen van legalisaties brengen we de kosten van het griffierecht (te betalen bij de rechtbank) en de tijd die nodig is om de legalisatie te verzorgen in rekening. Voor de kosten van apostillering krijg je na plaatsing van de bestelling nog een betaalverzoek.

Deze kosten zijn € 132 (excl. btw) ofwel € 159,72 (incl. btw):
opgebouwd uit reis- en wachttijd: € 110 + griffierecht: € 22.


De apostille is een stempel (of sticker) van de rechtbank op een beëdigde vertaling, die aantoont dat de handtekening van de beëdigd vertaler op het document echt is. Met die stempel is het document geldig in het buitenland.

Vraag altijd van tevoren na of legalisering vereist is bij de instantie die om een beëdigde vertaling vraagt.