Kan ik mijn beëdigde vertaling ook door jullie laten legaliseren? plus

Door documenten te legaliseren worden deze geschikt gemaakt voor gebruik in het buitenland. Beëdigde vertalingen die in Nederland gebruikt gaan worden, hoeven in principe nooit gelegaliseerd te worden. In zo'n geval is een beëdiging voldoende.

Je kunt simpelweg zelf een apostille aanvragen bij een rechtbank in jouw buurt of het document via het Consulair Dienstencentrum (CDC) legaliseren. Uiteraard kunnen we je hier ook bij helpen. Voor het verzorgen van legalisaties brengen we de kosten van het griffierecht (te betalen bij de rechtbank) en de tijd die nodig is om de legalisatie te verzorgen in rekening. Voor de kosten van apostillering krijg je na plaatsing van de bestelling nog een betaalverzoek.

Deze kosten zijn € 132 (excl. btw) ofwel € 159,72 (incl. btw):
opgebouwd uit reis- en wachttijd: € 110 + griffierecht: € 22.


De apostille is een stempel (of sticker) van de rechtbank op een beëdigde vertaling, die aantoont dat de handtekening van de beëdigd vertaler op het document echt is. Met die stempel is het document geldig in het buitenland.

Vraag altijd van tevoren na of legalisering vereist is bij de instantie die om een beëdigde vertaling vraagt.

Zijn de kosten anders voor een handgeschreven brondocument? plus

In sommige gevallen ontvangen we brondocumenten die handgeschreven zijn. Hierbij is het belangrijk om te begrijpen dat het lezen van handgeschreven teksten meer tijd in beslag neemt dan digitale documenten. Daarnaast is het ook belangrijk in zulke gevallen namen mee te geven in de opmerkingen, omdat deze bij handgeschreven teksten verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden.

Onze projectmanagers controleren altijd je aanvraag voordat we deze in behandeling nemen. Omdat de vertaling van handgeschreven teksten meer tijd in beslag kan nemen, overleggen we altijd met de vertaler. Het kan in zulke gevallen voorkomen dat je moet bijbetalen, omdat er meer tijd nodig is voor de vertaling dan begroot in ons paginatarief. Mocht jouw document extra kosten met zich meebrengen, dan nemen we altijd eerst contact met je op voor we je aanvraag in behandeling nemen.

Als je twijfelt of je document goed leesbaar is, dan kun je altijd van tevoren even contact met ons opnemen.

Wat moet ik doen als mijn document in een ander schrift is geschreven dan mijn beëdigde vertaling? plus

Voor beëdigde vertalingen is het van cruciaal belang om de correcte naamspelling te gebruiken, namelijk de spelling die overeenkomt met de naam in het paspoort.

Als je een beëdigde vertaling nodig hebt van een document uit of naar een ander schrift (bijvoorbeeld Chinees of Cyrillisch) dat persoonsnamen bevat, geef dan ook in het opmerkingenveld bij je bestelling de juiste spelling aan zoals geschreven in het paspoort. Zo kunnen we voorkomen dat er misverstanden ontstaan.

Hoeveel woorden mag een pagina maximaal bevatten? plus

Bij Beëdigd Vertaalbureau werken we met een paginatarief om het proces te kunnen versnellen. In sommige gevallen bevat een pagina echter zoveel tekst, dat deze niet langer meer als 1 pagina geteld kan worden. Daarom hebben we een limiet voor het aantal woorden op een pagina.

Een pagina mag maximaal 350 woorden bevatten. Bevat de pagina meer woorden? Dan rekenen we dit als 2 pagina’s.

Overigens geldt het omgekeerde ook, dus we accepteren ook minder pagina's als daar weinig of geen vertaalbare tekst op staat.

Wil je meer weten? Lees dan onze pagina: hoeveel pagina’s moet ik invullen?

Wat als ik het verkeerde aantal pagina’s heb doorgegeven? plus

Onze projectmanagers controleren altijd je aanvraag. Mocht het daadwerkelijke aantal pagina’s van het document niet overeenkomen met het aantal pagina’s dat je hebt doorgegeven, dan nemen we contact met je op voor we je aanvraag in behandeling nemen. Het kan dan zijn dat je moet bijbetalen of dat je geld terugkrijgt.

Als je twijfelt over het aantal pagina's dat je moet invullen, dan kun je altijd van tevoren even contact met ons opnemen.

Hoe vraag ik een vertaling van meerdere documenten aan? plus

Heb je meerdere documenten die vertaald moeten worden naar dezelfde taal? Tel dan simpelweg het aantal pagina’s bij elkaar op. Het is niet nodig om deze als losse bestellingen in te voeren.

We verzenden de documenten dan ook gezamenlijk per post.

Houden jullie rekening met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)? plus

Als professioneel bedrijf binnen de EU houden we uiteraard rekening met alle geldende wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Documenten die beëdigd vertaald moeten worden bevatten vaak (gevoelige) persoonsgegevens. We vernietigen daarom zowel jouw originele document als de beëdigde vertaling binnen een maand nadat deze is geleverd.

Zie onze privacyverklaring voor meer informatie.

Wat als ik nog andere vragen heb? plus

Neem contact met ons op bij vragen via info@beedigdvertaalbureau.nl.

Heeft het spoed? Dan zijn we te bereiken op +31 (0)85-0080839.